18 A Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec.

English Standard Version ESV

18 To Enoch was born Irad, and Irad fathered Mehujael, and Mehujael fathered Methushael, and Methushael fathered Lamech.

La Biblia del Jubileo 2000 JBS

18 Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec

King James Version KJV

18 And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael: and Mehujael begat Methusael: and Methusael begat Lamech.

New King James Version NKJV

18 To Enoch was born Irad; and Irad begot Mehujael, and Mehujael begot Methushael, and Methushael begot Lamech.

Nueva Traducción Viviente NTV

18 Enoc tuvo un hijo llamado Irad, Irad fue el padre de
Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael, Metusael fue el padre de Lamec.

Nueva Versión Internacional NVI

18 Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mejuyael. Este, a su vez, fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec.

La Biblia Reina-Valera (Español) RVR

18 Y á Henoch nació Irad, é Irad engendró á Mehujael, y Mehujael engendró á Methusael, y Methusael engendró á Lamech.

Sagradas Escrituras (1569) (Español) SEV

18 Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec.
No Vendan Mis Datos (CA solamente)